Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Cập nhật thông tin các bạn Trỗi Khóa 5 thăm hỏi, ủng hộ, giúp đỡ bạn Trần Minh Sơn

BLL K5, Trần Minh Sơn và gia đình chân thành cám ơn các bạn Trỗi Khóa 5, các Khóa trong Trường Trỗi và Khóa 9 đã thăm hỏi, ủng hộ giúp đỡ Trần Minh Sơn đang điều trị bệnh và đồng thời chân thành cám ơn  Lãnh đạo Bệnh Viện, các Y, Bác sỹ, nhân viên Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội đã hết lòng cứu chữa, tận tình chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh Viện nói chung và cho anh Trần Minh Sơn nói riêng.
Sau đây là cập nhật thông tin tính từ ngày 08/05/2012, ngày ra thông báo vận động ủng hộ, giúp đỡ.( Không kể trước đó BLL K5 và nhiều bạn Trỗi k5 ở Hà Nội đã liên tục vào thăm, tích cực liên hệ để chữa tốt nhất cho bạn ).

     Ngày               Họ, Tên                     Ủng hộ                   Ghi chú  

09/05/2012    1. Nguyễn Thế Thịnh         500.000 đ         Gửi qua Hoàng Việt Dũng
                      2. Nguyễn Tất Thắng         300.000 đ                            - nt -
                      3. Phùng Duy Hưng        3.000.000 đ       - Gửi qua Ngô Thế Vinh,đã đưa cho
                                                                                       T.M.Sơn. Sơn đã gọi điện cám ơn.
                      4. Nguyễn Thiện Nhân                               - Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                                                                                        Bạn tặng 1 tháng lương PTT
                      5. Ngô Thế Vinh                                        Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      6. Đỗ  Quang Việt K2                                Đến BV trực tiếp thăm hỏi

10/5/2012      1. Phan Hoài Lưu                                       Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      2. Hoàng Mạnh Chiến                                 Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      3. Hoàng Quốc Hùng                                            - nt                        
                      4. Mai Lâm                                                           - nt -                                                
                      5. Đinh Việt                                                           - nt -                                
                      6. Bùi Công Chính                                                 - nt -
                      7. Hà Văn Công                                                    - nt -
                      8. Nguyễn Công Toàn                                           - nt -
                      9. Hoàng Việt                                                        - nt -
                    10. Lê Đại Cương                                          K4    - nt -
                    11. Nguyễn Quốc Thắng                                K6     - nt -
                    12. Nguyễn Văn Hải ( BS                              K9      - nt -
                         Phẫu thuật Ung Bướu)
                    13. Nguyễn Mạnh Bắc                                   K9      - nt -
                             KTQS K10
                    14. Quang KTQS K10                                  K9      - nt -
                    15. Phạm Sỹ Long                    500.000 đ     - Gửi Ngô Thế Vinh ( đã chuyển
                                                                                           cho HVDũng )
                    16. Bạn Trỗi K4                    2.000.000 đ      Gửi qua H.V.Dũng, Mạnh Hùng
                                                                                           trao trực tiếp cho TMSơn ( 27/5 )
                    17. Nguyễn Hải Thành              500.000 đ       Gửi qua H.V.Dũng
                    18. Hoàng Sùng                        500.000 đ       Gửi qua H.V.Dũng
                    19. Trần Quốc Việt                   200.000 đ        Gửi qua HVDũng
                    20. Bùi Chương                        200.000 đ       - Gửi Ngô Thế Vinh ( đã chuyển
                                                                                            cho HVDũng )

11/5/2012      1. Lê Quang Bắc                                            Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      2. Nguyễn Mạnh Hùng                                               - nt -
                      3. Hoàng Chương                                                       - nt -
                      4. Hoàng Sơn                                                              - nt -
                      5. Nguyễn Quang Vinh           500.000 đ        - Gửi Ngô Thế Vinh ( đã chuyển
                                                                                             cho HVDũng )
                      6. Ngô Thế Vinh                                            - Đến BV thăm hỏi trực tiếp,
                                                                                            tặng bộ ảnh NTN tới thăm

 12/5/2012     1. Nguyễn Bắc Việt                                         Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      2. Nguyễn Tiến Bắc                                                      - nt -
                      3. Lê Bình                                                                     - nt -
                      4. Bạn Trỗi K5 TP HCM    14.100.000 đ        Gửi qua H.V.Dũng
                         * Danh sách cụ thể:
                      - Phan Nam                              500.000 đ
                      - Một bạn Trỗi K5 dấu tên         500.000 đ
                      - Trần Kiến Quốc                      500.000 đ
                      - Nguyễn Tăng Lực                   500.000 đ
                      - Trương Đông Nhân             1.000.000 đ
                      - Nguyễn Chí Hùng                    500.000 đ
                      - Phạm Nhất Trung                    500.000 đ
                      - Trần Mạnh Lảnh                      400.000 đ
                      - Vũ Văn Thu                             500.000 đ
                      - Trần Bá Kiên                          300.000 đ
                      - Hà Huy Dũng                          300.000 đ
                      - Lê Hồng Tân                           100.000 đ
                      - Nguyễn Xuân Long                  300.000 đ
                      - Nguyễn Phụng Nghiệp             200.000 đ
                      - Trần Bắc Hải                        5.000.000 đ
                      - Trần Hòa Bình                         200.000 đ
                      - Nguyễn Chỉnh Huấn                 600.000 đ
                      - Nguyễn Phúc Cần                    200.000 đ
                      - Nguyễn Khánh Hòa                  500.000 đ
                      - Dương Minh K4                       500.000 đ
                      - Nguyễn Công Trường              500.000 đ
                      - Phạm Kháng Trường               500.000 đ

 13/5/2012     1.Trịnh Mạnh Tường                                               Đến BV thăm hỏi trực tiếp
                      2. Trần Dũng Triệu                                                                 - nt -
                      3. Nguyễn Tùng Sơn                                                               - nt -

14/5/2012     1. Phan Đức Dũng                  1.000.000 đ        - Gửi qua Phùng Duy Hưng, nhờ
                                                                                                N.T.Vinh đã chuyển giúp. Sơn đã
                                                                                                 gọi điện cám ơn Đức Dũng
                     2. Đỗ Quang Việt K2                                         - Đến BV trực tiếp thăm hỏi,
                                                                                                tặng bộ ảnh NTN tới thăm

 15/5/2012   1. Thắng K5(K.Vân)              1.000.000 đ        -Thắng, Châu, Nam gửi qua
                    2. Trịnh Việt Châu                     500.000 đ         NTVinh, đã chuyển cho TMSơn.
                    3. Nguyễn Hoài Nam K8        1.000.000 đ         Sơn đã gọi điện  cám ơn
                                                                                                Thắng, Châu, Nam.
                    4. Đỗ Quang Việt K2                                         - Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    5. Võ Minh Đạo                                                   Đến BV trực tiếp thăm hỏi

16/5/2012    1. Hạ Thanh Xuyên                                              Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Đỗ Quang Việt K2                                                          - nt -

17/5/2012    1. Nguyễn Ngọc Hà K3                                      Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Đỗ Hữu Hạnh                                                                  - nt -
                    3. Mai Lâm                                                                          - nt -
                    4. Hoàng Đôn Hà                       500.000 đ          Gửi qua Hoàng Việt Dũng
                    5. Hạ Thanh Xuyên                                               Đến BV trực tiếp thăm hỏi

18/5/2012    1. Nguyễn Thị Mẫn                     500.000 đ        - Gửi NTVinh, đã chuyển cho
                                                                                                Sơn. Sơn đã điện cám ơn Mẫn.
                    2. Đỗ Quang Việt                                                  Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    3. Nguyễn Mạnh Hùng                                                           - nt -

19/5/2012    1. Vợ Chồng Trương Vĩnh Phúc                             - Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                         ở Phố Nỉ, Sóc Sơn                                      
                    2. Hoàng Việt Dũng                                               - Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                                                                                                   trao tiền ủng hộ cho TMSơn

20/5/2012    1. Hạ Thanh Xuyên                                                  Đến BV trực tiếp thăm hỏi

21/5/2012    1. Đỗ Quang Việt K2                                              Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Hạ Thanh Xuyên                                                               - nt -

22/5/2012    1. Đỗ Quang VIệt K2                                               Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Thanh Long K2                                                                - nt -
                    3. Hạ Thanh Xuyên                                                               - nt -

23/5/2012    1. Đỗ Quang Việt K2                                                Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Hạ Thanh Xuyên                                                                - nt -

24/5/2012    1. Hạ Thanh Xuyên                                                   Đến BV trực tiếp thăm hỏi

26/5/2012    1. Bùi Chương                                                           Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Đỗ Quang Việt                                                                    - nt -

27/5/2012    1. Lương Quốc Minh                                               Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Nguyễn Mạnh Hùng                                             - nt - Trao tiền ủng hộ của
                                                                                                   Bạn Trỗi K4 và bạn Trỗi K5.
                    3. Nguyễn Thái Sơn                500.000 đ               - Gửi qua HVDũng, Mạnh Hùng
                                                                                                    trao trực tiếp cho TMSơn
                    4. Đỗ Quang Việt K2                                               Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    5. Hạ Thanh Xuyên                                                                 - nt -

* Hết ngày 27/5/2012 sẽ Tổng Kết đợt vận động ủng hộ, thăm hỏi bạn Trần Minh Sơn đang điều trị bệnh Ung Thư Phổi. Việc cập nhật thông tin sẽ tạm ngừng tại đây. Các bạn tiếp tục ủng hộ, thăm hỏi xin liên hệ và đến trực tiếp với Trần Minh Sơn: Đang điều trị tại Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội -  Phòng Cấp cứu, Tầng 2 Khoa Xạ trị, Nhà C - Điện thoại TMSơn: 01262254387.  Xin chân thành cám ơn.
                                                                                                      
Những hình ảnh bạn Trỗi thăm Trần Minh Sơn

Ngày 09/05/2012
                                               

Bạn Nguyễn Thiện Nhân và Trần Minh Sơn

                     
Bạn Nguyễn Thiện Nhân, anh  Đỗ Quang Việt K2, Ngô Thế Vinh đến thăm
                                                   
Ngô Thế Vinh và Trần Minh Sơn


Ngày 10/05/2012
Các bạn Trỗi K5 vào thăm. Từ trái qua: Ngô Thế Vinh, Trần Minh Sơn,  Hoàng Mạnh Chiến, Mai Lâm,              
Hoàng Quốc Hùng, Phan Hoài Lưu, Bùi Công Chính, Đinh Việt.              
T.M.Sơn nhận 3 triệu đồng của Phùng Duy Hưng K5 TP HCM  nhờ chuyển giúp

                                       


Phan Hoài Lưu bạn trỗi K5 Miền trung đến thămNgày 12/05/2012
                                       

BS Nguyễn Bắc Việt và Trần Minh Sơn
Ngày 14/05/2012
                                 
T.M.Sơn nhận 1 triệu đồng của Phan Đức Dũng ở Đức gửi qua Phùng Duy Hưng nhờ chuyển giúp
Ngày 15/5/2012
                                               

BS Võ Minh Đạo và Trần Minh Sơn

TMSơn nhận 2,5 triệu đồng của : Thắng K5 ( Khánh Vân ) 1 triệu đồng  + Trịnh Việt Châu 0,5 triệu đồng +  Nguyễn Hoài Nam K8 1 triệu đồng

    Anh Đỗ Quang Việt K2, Võ Minh Đạo, Ngô Thế Vinh thăm Trần Minh Sơn sau buổi xạ trị đầu tiên

Ngày 17/5/2012
             

Anh Nguyễn Ngọc Hà K3, Đỗ Hữu Hạnh, Mai Lâm đến thăm
Ngày 18/5/2012
TMSơn nhận 0,5 triệu đồng của Nguyễn Thị Mẫn nhờ chuyển giúp.
Hiện nay TMSơn chuyển sang nằm tại phòng Cấp cứu của Khoa Xạ trị.

19/5/2012Vợ chồng Trương Vĩnh Phúc ở Phố Nỉ, Sóc Sơn vào thăm
                                                                                                                                                                                                                                          Trương Vĩnh Phúc và Trần Minh Sơn
                                                         

Hoàng Việt Dũng, Vợ chồng Trương Vĩnh Phúc và Trần Minh Sơn

Hoàng Việt Dũng, Trương Vĩnh Phúc thay mặt BLL K5 trao số tiền 17,8 triệu đồng ủng hộ của bạn Trỗi K5 và các khóa cho Trần Minh Sơn.
24/5/2012
 Hạ Thanh Xuyên Thường xuyên vào BV chăm sóc, bấm huyệt, xoa bóp cho Trần Minh Sơn. Người nhà bệnh nhân, nhân viên BV cứ tưởng là " Con gái " vào chăm sóc cho " Bố ".
26/5/2012

                 

Bùi Chương và Trần Minh Sơn

27/5/2012


Lương Quốc Minh và Trần Minh Sơn
                            

Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt BLL K5 trao 2,5 triệu đồng của: Các anh chị Trỗi K4 ủng hộ 2 triệu đồng  + Nguyễn Thái Sơn 0,5 triệu đồng.


* Hết ngày 27/5/2012 sẽ Tổng Kết đợt vận động ủng hộ, thăm hỏi bạn Trần Minh Sơn điều trị bệnh Ung Thư Phổi. Việc cập nhật thông tin và các hình ảnh sẽ tạm ngừng tại đây. Xin chân thành cám ơn.

6 nhận xét:

 1. Cùng dân Nam Đồng, chơi với nhau từ thủa nhỏ mà giờ nhìn ảnh tôi không nhận ra Sơn được. Chúc thằng bạn chóng khỏi bệnh.

  Trả lờiXóa
 2. Đinh Việt chứ, đâu phải HQViệt?

  Trả lờiXóa
 3. Cập nhật thông tin tất cả các bạn đến thăm, có nhóm bạn chụp được ảnh, nhưng cũng có bạn và nhóm bạn không chụp được ảnh do đến thăm vào các thời điểm khác nhau mà người chụp thì chỉ chụp được ở một thời điểm. Kiến Quốc nói rất đúng là trong ảnh chỉ có Đinh Việt, còn Hoàng Quốc Việt đến thăm chỉ đi một mình vào lúc 15h. Hà văn Công, Công Toàn, K4, K6, K9 đến thăm lúc 13h, lúc 13h30, lúc 14h...cũng không có ai chụp được ảnh, chỉ thống kê thôi.

  Trả lờiXóa
 4. Khổ cho thằng bạn. Mong tai qua nạn khỏi, còn về bia bọt với anh em.
  Các bạn có được chụp hình hay không đâu có quan trọng, chủ yếu là thăm hỏi, giúp đỡ và động viên nhau thôi.

  Trả lờiXóa
 5. Tối hôm qua nhận đt của KQ báo bạn Công Trường gửi 500k,Kháng Trường gửi 500k.Như vậy sáng nay NT sẽ chuyển vào TK của Ngô Thanh Sơn(con Việt Dũng)số tiền 14,1 triệu nhờ chuyển cho bạn TMS.
  Cầu chúc thằng bạn mau khỏi bệnh để còn gặp anh em.

  Trả lờiXóa
 6. Làm thế nào để em có thể gửi 500k theo cách của anh PKTR để chuyển cho anh TMS?

  Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment