Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Nguyễn Mạnh Quý thực hiện "Đúng quy trình"

Nguyễn Mạnh Quý K5 từ Phan Thiết ra Hà Nội thực hiện "Đúng quy trình": Thể dục quanh Hồ Hoàn Kiếm, ăn sáng Phố Cổ, Cafe Phố Cổ và "Cút rượu chia tay"....