Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Trần Quốc Sủng đã khỏe...

Lần này Trần Quốc Sủng ra Hà Nội kiểm tra, vết mổ tốt cả bên trong lẫn bên ngoài, đã "Rút Ke". Để tự kiểm tra, sáng thứ 7 hôm nay, Trần Quốc Sủng ra Bờ Hồ tập thử 1 vòng, OK rất tốt, thế là khỏe...

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Gặp mặt Phạm Nhất Trung và Võ Thúc Minh...

Chiều tối nay, ngày 08/10/2018, anh em ở Hà Nội đã có buổi gặp mặt thân mật cùng Phạm Nhất Trung từ TP HCM và Võ Thúc Minh từ TP Vinh, Nghệ An. Chúc hai bạn "Chân cứng, đá mềm" tiếp tục có những chương trình, kế hoạch "Bổ ích và lý thú" cho anh em tại TP Quy Nhơn và TP Vinh, Nghệ An...