Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Cafe HC

Sáng nay, 23/05/2016, Cafe HC, tiễn "Con thoi" T.Q chuẩn bị "Bay" vào TP HCM