Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Gặp mặt Đầu Xuân...

Bạn Trỗi gặp mặt Đầu Xuân tại Tư Gia của Lê Văn Tuấn "K9". Chúc anh em Bạn Trỗi ta luôn luôn vui, khỏe...